Studio Islama

Nema boga sem Allaha,i muhammed je Boziji rob i Boziji poslanik...

06.11.2007.

Ženska muslimanska imena

ABASA (ar) - lavica, namrgođena, surova
ABIDA (ar) - pobožna
ADALETA (ar) - pravedna. čestita

ADEMIJA (ar) - ljudska, čovečna
ADIBA (ar) - priređivačica gozbe, domaćica
ADILA (ar) - pravedna, poštena

ADLA (ar) - vidi: Adila

ADLIJA (ar) - stručnjak pravosuđa
ADVIJA (ar) - brza, hitra

AFA - vidi: Afifa

AFIFA (ar) - skromna, čedna, čestita, puna vrlina
AIBA (ar) - pokajnica
AIDA (ar) - povratnica, posetilac, gost
AIŠA (ar) - živa, postojana, koja udobno živi
AJLA (tur) - mesečinom obasjana

AJETA (ar) - znak, odlomak ili rečenica u Kur'anu

AJKUNA - vidi: Aiša
AJA (ar) - vidi: Aiša

AJNIJA (ar) - prava, nepatvorena, izvorna

AJNA - vidi: Ajnija

AJŠA - vidi: Aiša
ALMA, ELMA (tur) - jabuka
ALEMA (ar) - svet, mir

ALIJA (ar) - otmena, uzvišena
ALMASA (ar) - dijamant, dragulj
ALMEDINA - vidi Elmedina

ALTUNA (tur) - Zlata

AMBERA (ar) - palata, saraj
AMELA (ar) - posao, rad trud
AMILA (ar) - radnica, činovnica
AMINA (ar) - sigurna, pouzdana, verna
AMIRA (ar) - naslednica, domaćica
AMRA (ar) - Život, dugovečna
ANESA (ar) - videti muška imena
ANIDA (ar) - uporna, prkosna
ANISA (ar) - gospođica, koleginica, drugarica

ARFA - vidi: Arifa

ARIFA (ar) - razborita, oštra, upućena

ARZA - vidi: Arzija

ARZIJA (per) - željena

ARMINA - vidi: Ermin
ASIFA (ar) - žestoka, jaka, burna

ASIJA (ar) - lekarka, stub, temelj

ASIMA (ar) - koja čuva, štiti

AŠIDA (ar) - stroga, jaka, močna

AŠIRA (ar) - deseta

ATA - vidi: Atifa i Atija

ATIFA (ar) - milostiva

ATIJA (ar) - dar, poklon

AVNIJA (ar) - pomoć
AZEMINA (ar) - pouzdana, sigurna, verna
AZIJADA - žensko vlastito ime

AZIRA (ar) - pomagačica, zaštitnica
AZIZA (ar) - moćna, dragocena, omiljena
AZRA (ar) - devica, nevina i čista devojka

B

BADEMA (per) - drvo i plod iz porodice ruža, badem

BAHA - vidi: Sabaheta

BAHIRA (ar) - lepa, divna, sjajna
BAHRIJA (ar) - ona koja pripada moru, morska

BAHRA (ar) - vidi: Bahrija

BAJISA - žensko vlastito ime

BAKIRA (ar) - ranoranilica, mnogoznana

BAKŠA (per) - dar, poklon, sudbina

BARAJETA (ar) - oslobođenje, opravdnje, nevina

BEDIJA (ar) - čudesna, retkost, krasnorečiva

BEDRIJA (ar) - uštap, pun mesec

BEGAJETA (ar-tur) - plemićki znak

BEGANA (tur) - izvedena od "beg"

BEGEMINA (tur-ar) - nastala spajanjem "beg" i "Emina"

BEGZADA (tur-per) begovsko dete, plemkinja

BEGZA - vidi: Begzada

BEGZIJA - vidi: Begzada

BEJZADA - vidi: Begzada

BEHARA (ar-per) - proleće, prolećni cvat voća

BEHAUDINA (ar) - vidi: Behaudin

BEHDŽA - vidi: Behdžeta

BEHDŽETA (ar) - lepota, sjaj, radost

BEHIDŽA (ar) - lepa, blještava, radost, lepota
BEHIJA (ar) - lepa, ljupka, otmena

BEHIJA (ar) - dražesna

BEHIMA (ar) - čista, zdrava

BEHIRETA (ar) - poštovana gospođa

BEHKA - vidi: Behija

BEHUDINA - vidi: Behaudin
BEJDA (ar) - čistina, belina, svetlo dana

BEJHA (ar) - opažena

BEJZA - vidi: Begzada

BELĐUZARA (per) - mali poklon, dar

BELMA (ar) - 14. noć lunarnog meseca

BELKA - vidi: Belkisa
BELKISA - ime kraljice od Sabe
BERAJETA (ar) - nevinost, nedužnost, čistoca
BERINA (per) - najviša, najbolja

BESIHA - žensko vlastito ime
BESIMA (ar) - nasmejana, vesela

BIBA - vidi: Habiba i Muniba

BINASA (ar) - ona koja ima uvojke iznad čela

BISERA - žensko vlastito ime

BUSEINA (ar) - žensko vlastito ime

 

Č

ČELEBIJA (tur) - gospođa, otmena

 

Ć

 

ĆAMILA, KJAMILA (ar) - savršena, potpuna

ĆAMKA - vidi: Ćamila

ĆATIBA, KJATIBA (ar) - pisarka

ĆERIMA (ar) - plemenita, velikodušna, ljubazna

ĆIMA - vidi: Kimeta

ĆIMETA - vidi: Kimeta


D

DELILA (ar) - znak, oznaka, vodić
DERVIŠA (per) - siromašna, skromna

DERVA - vidi: Derviša

DERVIJA - vidi: Derviša
DEVLA (ar) - polozaj, sudbina, slava
DEVLETA (ar) - drzava, imperija, imovina

DIBA - vidi: Ediba

DIKA - vidi:Sadika

DILA - vidi: Adila

DILKA - vidi: Adila

DILRUHA (per-ar) - srce i duša
DINA (ar) - poslusnost, dugotrajna kiša
DIŠA vidi: Derviša

DIŠIJA - vidi: Derviša

DIZARA (ar) - zid, bedem

DRAGIJA - žensko vlastito ime

DUDA - vidi: Dudija

DUDIJA (per) - papagaj

DUNĐA - žensko vlastito ime

DUNJAZADA (ar-tur) - uzvišene vere

DUJKA - žensko vlastito ime

DUKATA - žensko vlastito imeDŽAHIDA (ar) - trudbenica, oprezna, marljiva

DŽANA (ar) - duša, život

DŽANFEZA (per) - ona koja srce razveseljava

DŽELADUDINA (ar) - veličanstvo, uzvišenost vere

DŽELILA (ar) - poštovana, slavna, uzvišena

DŽEMALUDINA (ar) - lepota vere

DŽEMILA (ar) - lepa, krasna, dražesna, ljupka
DŽENANA (per) - voljena, srce, duša
DŽENETA (per) - raj, bašta

DŽESIMA (ar) - velika, ogromna, uzvišica

DŽEVADA (ar) - velikodušna, sjajna, izvanredna

DŽEVAHIRA (per) - dragulj
DŽEVDETA (ar) - dobrota, izvrsnost

DŽEVHERA (per) - dragi kamen, suština bit

DŽIĐA - vidi: Madžida

Đ

 

ĐULA (per) - cvet, ruža

ĐULBA (per) - prub, šav, ožiljak
ĐULBEHARA (per) - ružica

ĐULESMA (per-ar) - dvojno ime "Đula" i "Esma"

ĐULFATMA (per-ar) - dvojno ime "Đula" i "Fatima"

ĐULIZARA (per) - ružičnjak

ĐULSA - žensko vlastito ime

ĐULZULEJHA - dvojno ime "Đula" i "Zulejha"

ĐUMA - vidi: Đumiša

ĐUMIŠA (tur) - Srebrenka

ĐUZELA (tur) - lepa, ugodna

ĐUZIDA (per) - izabrana, probrana

E

EBEDIJA (ar) - večna, beskonačna

EDIBA (ar) - Odgojena, vaspitana, književnica, obrazovana
EDINA (ar) - izvedeno od din- vera

EHLIMANA (ar) - vernica

EJUBA (ar) - vidi: Ejub

EKREMA (ar) - veoma plemenita, najplemenitija

ELIFA (ar) - prijateljica, drugarica
ELMA - vidi: Alma
ELMEDINA (ar) - građanka, kulturna, veri odana

ELVEDINA - vidi: Elvedin
EMINA (ar) - poverljiva, pouzdana, sigurna, verna
EMIRA (ar) - vladarka, vođa
EMŠIRA (ar) - živahna, vesela
ENESA (ar) - društvena, prijazna
ENISA (ar) - drugarica, prijateljica
ENKASUMA (ar) - razdeljena, razdvojena

ENVERA (ar) - veoma sjajna, jasna

ERMINA - vidi: Emin

ESMA (ar) - najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera

ESMERA (ar) - smeđa, tamna

ESVEDA (ar) - crna, tamnobojna
EŠREFA (ar) - cenjena, ugledna
EZREMA (per) - stidljiva, skromna, čedna

F

FADILA (ar) - izvrsna, istaknuta, zaslužna, kreposna
FAHIMA (ar) - koja razume, shvata, pametna
FAHIRA (ar) - ponosna

FAHRA - vidi: Fahreta
FAHRETA (ar) - slavna, veličina, sjaj, ponos

FAHRIJA - vidi: Fahira

FAIDA (ar) - sigurna, darežljiva

FAIZA (ar) - pobednica

FAKETA - vidi: Ifakata

FAKIHA (ar) - razborita, oštoumna, učena žena

FATA - vidi: Fatima
FATIMA (ar) - ona koja odbija dete od dojenja, ime kćeri od Muhammeda a.s.
FAZILA (ar) - vrlina

FAZLIJA (ar) - vredna, vrsna
FEHIMA - veoma pametna, razborita, bistra, inteligentna

FEHMA - vidi: Fehima

FERHIJA (ar) - vesela, radosna

FERIHA (ar) - vesela, sretna, zadovoljna
FERIDA (ar) - jedina, jedinica

FETHIJA (ar) - osvajačica, pobednica

FIFA - vidi: Afifa

FIKA - vidi: Šefika
FIKRETA (ar) - misao, ideja, pojam, utisak

FILDUZA - vidi: Firdevsa

FIRDEVSA (ar) - raj, džennet

FIRDUSA - vidi: Firdevsa

FIRUZA (per) - sretnica, pobednica
FUADA (ar) - srce

G

GALIBA (ar) - pobjednica

GANIBA (ar) - obogaćena bogatim plenom

H

HABIBA (ar) - draga, voljena

HADŽERA, HADŽIRA (ar) - žensko vlastito ime, majka Ismaila a.s.

HAFA - vidi: Hafija, Hanifa
HAFIJA (ar) - skrivena, tajna
HAFIZA (ar) - zastitnica Kur'ana, zna ga na pamet

HAFIZADA (ar-per) - hafizova kći

HAFUŠA - vidi: Hafija

HAJRA - vidi: Hajrija

HAJRIJA (ar) - dobra, sretna

HAJRUNISA (ar) - dobra žena

HAJRUŠA - vidi: Hajrija
HALIDA (ar) - trajna, krepka, snazna, čila
HALILA (ar) - verna prijateljica, simpatizer, koplje
HALIMA (ar) - blaga, dobročudna, uviđavna, pažljiva
HALISA (ar) iskrena, istinita
HAMIDA (ar) - koja je Allahu zahvalna
HANA (tur-per) - carica, vladarka

HANČA - vidi: Hana

HANKIJA - vidi: Hana
HANIFA (ar) - pravoverna, iskrena, nevina

HANUMICA (tur) - gospođica

HANUŠA - vidi: Hana

HASENA (ar) - lepa, ljupka
HANIJA (ar) - nezna, brižljiva majka
HANKA (ar) - razumijevanje, iskusna pametna žena
HARISA (ar) - čuvarka, ratarka, lavica
HASIBA (ar) - cenjena, poštovana, uvažena
HASNA (ar) - lepa žena, lepotica

HASIJA (ar) - izuzetna, specijalne vrednosti

HASIMA (ar) - koja spor razrešava

HAŠIJA (ar) - ponizna, skrušena
HAŠA - vidi: Hašija

HAŠEMA - vidi: Hašmeta

HAŠMETA (ar) - jaka, odvažna

HATKA - vidi: Hatidža

HATEMA (ar) - konačna, krajna

HAVA (ar) - žena Adema a.s.

HAVKA - vidi: Hava

HAVUŠA - vidi: Hava
HAZIMA (ar) - razborita, pouzdana
HAZIRA (ar) - oprezna, spremna, gotova
HEDIJA (ar) - dar, poklon

HIBA - vidi: Habiba
HIDAJETA (ar) - ona koja upućuje na pravi put

HIKMETA (ar) - mudra

HATIDŽA, HADIDŽA (ar) - nedonosće, pre vremena rođeno, žena Muhameda a.s.
HURIJA (ar) - dženetska (rajska) lepotica

HURMA (ar) - datula, vrsta južnog voća
HUSNA (ar) - lepota, izvrsnost, čari, vrlina

I

IBRIŠIMA (tur) - svila, svilen konac

IFAKATA (ar) - rastrežnjenje, doći sebi

IFETA (ar) - nevinost, čednost, čistota

IKBALA (ar) - sreća, uspeh

ILDUZA - vidi: Jilduza
ILHANA (ar) - melodija, nadahnuće

ILVANA - žensko vlastito ime

ISMA - vidi: Ismeta
ISMETA (ar) - nevina, od greha sačuvana

ISMIHANA (ar-per) - carica, vladarica

ISMIJA (ar) - imeska

IŠA - vidi: Aiša

IŠKA - vidi: Aiša

IZA - vidi: Izeta
IZETA (ar) - moc, sila, utjecaj

J

JAKUTA (per) - safir, rubin
JASMINA (ar) - cvijet jasmina, proljece
JEMINA (ar) - sretna, napredna

JILDUZA (tur) - zvezdana

K

KADA - vidi: Kaduna

KADIRA (ar) - koja je kadra, sposobna

KADRA - vidi: Kadrija

KADRIJA (ar) - cenjena, sudbinska
KADUNA (tur) - gospođa, ugledna žena

KAJDAFA (ar) - ona koja zahvata, crpi (vodu)

KANA - vidi: Kanita
KANITA (ar) - poslušna, pokorna Bogu, koja klanja
KASEMA (ar) - zakletva, prisega

KJAMILA - vidi: Ćamila

KJATIBA - vidi: Ćatiba

KEJMETA - vidi: Kimeta
KERIMA (ar) - plemenita, velikodušna, milostiva

KEVSERA (ar) - obilje, izobilje

KIJA - vidi: Zekija

KIMETA, ĆIMETA (ar) - vredna

KINANA (ar) - tobolac

KUMRIJA (ar) - grlica

L

LAMIJA (ar) - sjajna, svetla, blistava
LATIFA (ar) - fina, nežna, blaga
LEBIBA (ar) - pametna
LEJLA (ar) - noć, veće

LEMANA - vidi: Ehlimana
LEZETA (ar) - slast, zadovoljstvo

LIDA: vidi: Halida

LUTFIJA (ar) - dobroćudna, ljubazna, stasita, vitka

M

MADŽIDA (ar) - slavna, plemenita, velikodušna
MAHIRA (ar) - vjesta, okretna
MAIDA, MAJDA (ar) - sto sa gozbom, trpeza, jelo

MAKBULA (ar) - simpatična, prihvatljiva, primljena
MAKSUMA (ar) - nevina, sudbinom određena

MALKUNA (ar) - koja trpi nepravdu

MEBRURA (ar) - nepatvorena, istinita, dobra
MEBRULA (ar) - dobra, od Boga primljena
MEDIHA (ar) - pohvalna, hvale vredna

MEDHIJA (ar) - hvaljena
MEDINA (ar) - zadužena, obavezna, dužnica

MEHRIDŽANA (per) - proslava, jesenja ravnodnevica
MEJREMA, MERJEMA, MERIMA (ar) - uporna, gorka, majka Isa a.s.

MELA - vidi: Meliha

MELAHATA (ar) - lepota

MELĆA - vidi: Meleća

MELEĆA, MELEKA (ar) - anđeo

MELEĆHANA (ar-per) - anđeoska kuća
MELIHA (ar) - lepotica

MELIKA (ar) - vladarica, kraljica

MELKA - vidi: Meleka
MEMNUNA (ar) - zadovoljna
MEMSUDA (ar) - čvsta, jaka, solidna
MENSURA (ar) - podpomognuta

MERDŽA - vidi: Merdžana

MERDŽANA (ar) - koral

MERSA - vidi: Mersija

MERSIHA - žensko vlastito ime
MERSIJA (ar) - pristanište, luka

MERVANA (ar) - žiteljka pokrajine Merv

MERZUKA (ar) - opskrbljena
MESUDA (ar) - srećna

MESRURA (ar) - vesela, obradovana

MEŠHURA (ar) - poznata, slavna
MEVDUDA (ar) - voljena

MEVDŽIDA (ar) - osećanje

MEVLA - vidi: Mevlida
MEVLIDA (ar) - rođena na mevlud (rodendan Muhameda a.s.)

MEVEDETA - vidi: Muvedeta
MIDHETA, MIDHATA, MIDHA (ar) - pohvaljena
MIHRA (per) - istaknuta, spretna

MIHRIDŽANA - vidi: Mehridžana

MINA - Semantika nepoznata
MINETA (ar) - velikodušna, milostiva

MIRSA - vidi: Mirsada
MIRSADA (ar) - mesto posmatranja

MIRA - vidi: Amira

MIRZETA (per) - princeza

MISALA (ar) - primer, količina, sličnost

MUAMERA (ar) - koja dugo živi

MUBA - vidi: Mubera i Mubina

MUBAHA (ar) - dobro delo, požrtzvovanje, ljubav (prema roditelju)

MUBINA (ar) - jasna, nesumnjiva

MUBEDŽELA (ar) - veličanstvena, poštobana, cenjena
MUBERA (ar) - dobro delo, dobročiniteljstvo

MUEDIBA (ar) - učiteljica, dadilja
MUFIDA (ar) - korisna, unosna, probitačna

MUHAMEDA - vidi: Muhamed
MUHEDINA (ar) - preporoditeljica vere

MUHIBA, MUHIBIJA (ar) - ona koja voli

MUHTEREMA (ar) - uvažena, poštovana

MUJESIRA (ar) - koja olakšava

MUKADESA (ar) - sveta, neprikosnovena, čistog duha

MUKELEFA (ar) - zrela, punoletna, obavezna, opterećena

MUKEREMA (ar) - poštovana, počašćena

MULA, MULIJA (ar) - učena

MUALIMA (ar) - ona koja podučava
MUNEFISA (ar) - ona koja olakšava
MUNEVERA (ar) - svetla

MUNEZEHA (ar) - čista, očišćena
MUNIBA (ar) - pokajnica, ona koja se Bogu obraća
MUNIRA (ar) - sjajna, blistava, svetla

MUNSIFA (ar) - ispravna, pravedna, karakterna, nepristasna

MURADA, MURADIJA (ar) - želja, cilj, namera

MURTA, MURTIJA (ar) - odabrana, probrana
MURADIFA (ar) - partnerka

MURUVETA, MURVETA (ar) - humana, čovečna, uljudna
MURISA (ar) - ona koja ostavlja nešto u nasleđe
MUSLIMA (ar) - predana Bogu

MUŠIJA - žensko vlastito ime

MUŠKIJA - žensko vlastito ime
MUVEDETA (ar) - ljubav, simpatija, voljena, željena, ljubljena
MUVEHIDA, MUVAHIDA (ar) - ona koja veruje u jednog Boga
MUZAFERA (ar) - koja uspeva, pobedonosna

MUZEJENA (ar) - ukrašena

N

NADIJA (ar) - darežljiva, orošena, sveža
NADIRA (ar) - retka, neobićna, izvrsna, skupocena
NADŽIDA (ar) - pobednica, zaštitnica

NADŽIJA (ar) - spasiteljka

NAFA, NAFIJA (ar) - korisna
NAFIZA (ar) - uticajna
NAHIDA (ar) - aktivna, energićna
NAIDA (ar) - čista, lepa
NAIFA, NAJFA (ar) - visoka, uzvišena
NAILA, NAJLA (ar) - dobitnica
NAIMA (ar) - mekana, nezna, fina

NAKIJA (ar) - čista

NAMIRA (ar) - ljuta, srdita

NAMKA (ar) - ona koja ukrašava, dekoriše (pismo)
NASIHA (ar) - savetnica
NAZA, NAZIĆA, NAZIJA (per) - neznost, blaženost, ugodnost
NAZIFA (ar) - čista
NAZIMA (ar) - pesnikinja

NAZMIJA (ar) - poetična, pesnicki obdarena

NEBIJA (ar) - proročica, istaknuta

NEDIMA (ar) - drugarica, pouzdana prijateljica

NEDRETA (ar) - retkost
NEDIMA (ar) - drugarica
NEDŽADA (ar) - hrabrost, smelost
NEDŽMIJA, NEDŽMA (ar) - zvezdana
NEDŽIBA (ar) - plemenita

NEDŽLA (ar) - potomak lepih očiju

NEFA, NEFIJA (ar) - ona koja poriče (negira)
NEFISA (ar) - dragocena, tražena, dopadljiva

NEJIRA, NEJRA (ar) - blistava, svetla
NERIMANA, NERMINA, NERMA, NERMANA (ar) - junakinja
NESIBA (ar) - poznata porekla, iz fine porodice
NESIMA (ar) - povetarac
NEVRESA (ar) - morski galeb
NEVZETA, NEVZA (ar) - ugodna, novorođenče

NEZAFETA (ar) - čista, uredna

NEZAHETA, NEZHETA, NEZIHA (ar) - poštenje, čestitost

NEZIRA (ar) - propovednica

NIĐARA (per) - draga, ljubljena, lepa kao slika
NIHADA (per) - ona koja ide napred

NIJAZA (per) - blagostanje, želja

NISA - vidi: Anisa
NISVETA (ar) - žena
NIZAMA (ar) - uređena, red

NUDŽEJMA (ar) - zvezdica

NUNA - vidi: Memnuna
NURIJA, NURA, NURKA (ar) - svetlost
NUSRETA (ar) - pomoć, pobeda

NUTFETA (ar) - čista kao kap vode, čisto zrno bisera, čista misao
NUZHA (ar) - čednost

P

PAKIZA (per) - nevina, lepa

PAŠA, PAŠALA, PAŠANA, PAŠIJA (tur) - visoki dostojanstvenik, žensko vlastito ime

PEMBA (per) - pamuk

PLEMA - žensko vlastito ime

R

RABIJA, RUBIJA, RABKA, RAPKA (ar) - proleće, prolećna kiša

RADŽA, RADŽIJA (ar) - ona koja moli, koja se nada
RAHIMA (ar) - milostiva, sažaljiva, saosečajna

RAIFA (ar) - milostiva, dobročudna
RAMIZA (ar) - koja se simbolički izražava
RASIMA, RASEMA (ar) - pisačica, slikarka

RAŠA, RAŠIDA (ar) - pobožna, ona koja ide pravim putem, zrela
RAZIJA, RAZA (ar) - zadovoljna, saglasna
REFIJA (ar) - visoka, uzvišena, nežna
REFIKA, REFKA (ar) - saputnica, drugarica

REJHA, REJHANA (ar) - bosiljak
REFIJA (ar) - visoka, lijepa
REFIKA (ar) - drugarica
REMIZA (ar) - ugledna, cijenjena, postovana
REMZIJA (ar) - simbolična, figurativna

RESMIJA (ar) - zakonita, oficijalna
REŠIDA (ar) - koja ide pravim putem
RUKIJA (ar) - napredovanje

RUJKA - žensko vlastito ime

RUVEJDA (ar) - tiha, lagana

S

SABAHETA, SABAHA (ar) - lepota, ljupkost
SABIHA (ar) - očita, sveža, jasna, nova
SABIRA (ar) - strpljiva
SADETA (ar) - sreća
SADIJA (ar) - srećna
SADIKA, SADKA (ar) - iskrena, prijateljica

SADRUDINA (ar) - srce (prsa) vere

SADŽA, SADŽIDA (ar) - ona koja pada na sedždu
SAFA (ar) - bistrina, vedrina

SAFERA (ar) - ona koja putuje
SAFETA (ar) - čista
SAFIJA (ar) - čista, prava
SAHIBA (ar) - koleginica, prijateljica, vlasnica
SAIDA (ar) - poglavarka, koja obećava srecu
SAIMA, SAJMA (ar) - koja posti, apstinira
SAKIBA (ar) - sjajna, oštroumna
SALIHA, SALKUNA (ar) - dobra, čestita, uredna
SALIMA (ar) - zdrava, potpuna
SAMIJA (ar) - visoka, uzvišena
SAMIRA (ar) - sagovornica

SAMIMA (ar) - prava, istinska
SAMRA (ar) - garavuša, crnoputa
SANIDA (ar) - koja podržava, podupire
SANIJA (ar) - lepa

SEZBERA (ar) - časna, odlikovana, dostojna
SEADA, SEADETA (ar) - srećna
SEHIJA (ar) - velikodušna
SEIDA (ar) - sretna, blažena, uspešna
SEJDA (ar) - gospođa

SEJDEFA - žensko vlastito ime
SELMA, SELIMA (ar) - zdrava
SELVETA, SELVIJA, SELVETA (ar) - uteha
SEMIJA (ar) - uzvišena

SEMIHA (ar) - tolerantna, velikodušna, koja oprašta
SEMINA (ar) - skupocena
SENADA, SENA (ar) - sjaj
SENIHA (ar) - ukras
SENIJA (ar) - visoka, uzvišena, blistava
SEVDA, SEVDAHA (ar) - crna, garava, ljubav

SEVDIDŽANA (tur) - ono što duša voli, ono što je srcu drago

SEVLA, SEVLIJA, SELVA (per) - čempres

SEVIBA - žensko vlastito ime

SIBA - vidi: Nesiba
SIDIKA (ar) - veoma iskrena, pouzdana
SIFETA (ar) - iskrena prijateljica

SIJA - vidi: Asija
SUADA (ar) - srećna, koja ima sreće
SUBHIJA, SUBHA (ar) - zora

SUKEJNA (ar) - staložena, smirena

SULTA, SULTANA, SULTANIJA (ar) - princeza

SUNDUSA (per) - fina svila, saten

SUREJA (ar) - žensko vlastito ime

SURURA (ar) - radost

 

Š


ŠAĆIRA, ŠAKIRA (ar) - zahvalna

ŠADIJA (per) - vesela
ŠAHA, ŠAHIDA, ŠAHINA (ar) - svedokinja

ŠAHSENA (per) carsko veličanstvo
ŠEFA, ŠEFKA, ŠEVKA, ŠEFIKA (ar) - suosecajna, sazaljiva, ljubazna

ŠEHIDA (ar) - mučenica, žrtva
ŠEHZADA, ŠEHZIJA, ŠEHZA (per) - princeza
ŠEHERZADA, ŠEHEREZADA (ar-per) - slobodna, uzvišenog roda

ŠEMSA (ar) - sunce
ŠEJLA (ar) - primorski bor
ŠERIFA (ar) - ugledna, poznata, slavna
ŠEVALA (ar) - 10 mjesec muslimanskog kalendara
ŠEVKETA, ŠEVĆETA (ar) - moć, sila, žestina

ŠIDA - vidi: Ašida

ŠIR A, ŠIRKA - vidi: Šerifa

ŠUHRA, ŠUHRETA (ar) - glasovita, popularna
ŠUKRIJA (ar) - koja se zahvaljuje Bogu

T

TADŽIDA (ar) - krunisana

TAHIRA (ar) - ćista, neporočna, nevina
TAIBA, TAJIBA (ar) - pokajnica, koja se kaje
TAIDA (ar) - čvrsta
TALIBA (ar) - učenica, studentkinja, ona koja traži znanje
TEFIKA, TEFA (ar) - naklonost, milost

TEHVIDA, TEVHIDA (ar) - verovanje u jednoću Stvoritelja

TEMIMA (ar) - puna, savršena

TEMZILA, TENZILA (ar) - spuštanje
TEVABA (ar) - ona koja se kaje

TIDŽA - vidi: Hatidža
TIFA (ar) - milostiva, simpatija
TIMA (ar) - vidi: Fatima

TUFIDA (ar) - korisna

U

UBEJDA (ar) - mala

ULFETA (ar) - ljubav, prijateljstvo

ULVIJA (ar) - uzvišena
UMA, UMIJA, UMUŠA, UMIHANA (ar) - ime jedne od žena Muhammeda a.s. , počasni nadimak sestre Alije r.a.

URFETA (ar) - lavica, skupocena

UZEJFA (ar) - jaka, žestoka

V

VAHDETA (ar) - samoća, jedinstvo
VAHIDA (ar) - jedna, sama, jedinstvena
VALIDA (ar) - majka, porodilja
VASVIJA, VASVA, VASFIJA (ar) - opisna

VEDA - vidi: muvedeta
VEHBIJA, VEHBA (ar) - od Boga darovana
VELIDA (ar) - novorođenće, ćerka
VESIMA (ar) - ljupka, simpaticna
VEZIRA (ar) - pomočnica

VIDŽDANA (ar) - strasna, uzbuđena
VILDANA (ar) - deca

Z

ZADA - vidi: Begzada, Šehzada i Dunjazada

ZAHIDA (ar) - pobožna, umerena, skromna
ZAHIRA (ar) - vidljiva, očita, jasna
ZAIDA (ar) - povećana, velika
ZAKIRA, ZAĆIRA, ZAKA (ar) - koja ćesto spominje Boga, koja pamti
ZARIMA, ZAMIRA (ar) - srce, duša

ZARFIJA, ZARIFA (ar) - nežna, elegantna, ošroumna, dosetljiva
ZEHRA (ar) - žena svetla lica
ZEJNA (ar) - lepota, ukras

ZEJNEBA (ar) - strašivica; drvo lepog mirisa

ZEKIJA (ar) - bistra, oštroumna
ZINETA (ar) - nakit, ukras
ZIBA, ZIBIJA (ar) - lepa, divna, nagizdana

ZILHA, ZILHIDŽA (ar) - 12. mesec hidžretske godine
ZIKRA, ZIKRETA (ar) - sjecanje, uspomena
ZINETA (ar) - nakit, ukras, ornament

ZIZA - vidi: Aziza

ZLATA, ZLATIJA, ZLATKA - žensko vlastito ime

ZUBEJDA (ar) - neven, izbor, elita
ZUHRA (per) - Venera (zvezda)

ZULA, ZULEJHA, ZULEJKA, ZULKA - žensko vlastito ime

ZULKIDA (ar) - pripovedačica
ZUMRETA, ZUMRA, ZUMRUTA (ar) - smaragd

 

Studio Islama
<< 11/2007 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930


Mudrosti
Jedan čovjek se zaklinjao: "Tako mi Allaha, Allah neće oprostiti tom i tom čovjeku! - pa mu je Allah Uzvišeni odgovorio: Ko je taj što se Mojim imenom zaklinje da neće biti oprošteno? Njemu sam već oprostio, a tebi djela poništio!"
"Vi jeste pokušali ubiti cijeli jedan narod, ali upamtite niste ubili naše pamćenje. Ono je od današnjeg dana jače od svakog zla koje ste nam učinili i pratiće vas dok postoji trag o vašem postojanju. Naše pamćenje vašeg zločina je naše pravo i naš zavjet". (Almedina Dautbašić, Srebrenica 31. marta 2003. g.)

(5)Uzvišeni Allah kaže: "Čovječe, opraštaću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi imao grijeha koliko do neba pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!"
(6)Uzvišeni Allah kaže: Ja sam tamo gdje Moj rob zamisli i Ja sam uz njega kad Me spomene. Ako me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi; a ako me spomene u skupu, Ja ga spomenem u skupu odabranijem od njegovog. Ako Mi se približi koliko jedan pedačlj, Ja mu se približim koliko lakat. Ako Mi se približi lakat, ja mu se približim hvat. Ako Mi u susret krene idući, Ja krenem njemUzvišeni Allah je odredio šta je dobro, a šta je zlo, i objasnio: ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je i učinio; a ko naumi da učini dobro i učini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo; a ko naumi da učini loše djelo i učini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo. u trčeći."
(7)
2.Čovjek učini grijeh pa zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Čovjek ponovo učini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Čovjek ponovo učini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh! Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Čini šta hoćeš, već sam ti oprostio!
3.Uzvišeni Allah je odredio šta je dobro, a šta je zlo, i objasnio: ko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini, Allah mu ga upiše kao da ga je i učinio; a ko naumi da učini dobro i učini ga, Allah mu upiše nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini, Allah mu to upiše kao dobro djelo; a ko naumi da učini loše djelo i učini ga, Allah mu upiše samo jedno loše djelo.
4.Uzvišeni Allah kaže: "Ja ću na Sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi: čovjeku koji sa Mojim imenom zada riječ pa prevari; čovjeku koji slobodnog čovjeka proda kao roba i taj novac potroši; i čovjeku koji ne dadne platu kada iznajmi radnika a ovaj mu završi ugovoreni posao."

Uzvišeni Allah kaže: "Čovječe, opraštaću ti grijehe ne obazirući se na njih sve dok me budeš dozivao i molio. Čovječe, kada bi imao grijeha koliko do neba pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti. Čovječe, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja i susreo Me bez truna širka, obasuo bih te sa isto toliko oprosta!"

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Bože, podaj svoj blagoslov Muhammedu i porodici Muhammedovoj. Gospodaru moj, podaj mi od Sebe čestito potomstvo; Zaista Ti čuješ dovu. Bože, podaj svoj blagoslov Muhammedu i porodici Muhammedovoj.

Ebu Hurejre (r.a.), prenosi da je Allahov Poslanik (sallallahu 'alejhi ve selleme), rekao: "Nije junaštvo u hrvanju (dvobojima), nego je junaštvo savladati se pri svojoj srdžbi." (Muttefekun alejhi)
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik a.s. rekao: "Jak vjernik bolji je i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Žudi za onim što ce ti koristiti! Od Allaha dž.š. pomoc trazi i ne predaji se. Ako te što neprijatno zadesi, nemoj reci: Da sam uradio drugacije ne bi do ovoga došlo, nego reci Allah je odredio ono što je htio je i uradio, jer rijec "da sam" otvara šejtanu vrata!" (Muslim)
Bismillahir rahmanir rahim - "Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko mu ravan nije!" (Kur'an, 112:1-4)
-----------------
"Nećete postići dobročinstvo sve dok ne date dio od onoga što vam je najdraže, a bilo što vi dali, Allah će, sigurno za to znati." (Kur'an; Ali Imran-92)
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
709355

Powered by Blogger.ba